Kontakt, adres, telefon do Pełni Pracowni Rozwoju Osobistego - Pełnia. Pracownia Rozwoju Osobistego

Kontakt

Pełnia Pracownia Rozwoju Osobistego Monika Kalinowska-Cisło
Gabinet terapeutyczny
mieści się na
ul. Dowborczyków 5
wejście w wewnętrzej oficynie (druga brama)
III piętro

Dojście ulicą Tuwima wejście przez bramę wjazdową Dowborczyków 5 po prawej stronie.
Dojście ulicą Nawrot za Urzędem Skarbowym i parkingiem, bramą wjazdową Dowborczyków 5 po lewej stronie

Monika Kalinowska-Cisło
tel kom: 603333936,
e-mail: m.kalinowska@pelniapro.pl

Script logo